Permanent odstraňovač silikónu 7010

Permaloid® odstraňovač silikónu 7010 je zmes pomaly sa odparujúcich organických rozpúšťadiel, určená predovšetkým na odstránenie oleja a zvyškov tuku.


Permanent odstraňovač silikónu 7799

Permaloid® odstraňovač silikónu 7799 je rýchlo sa odparujúca zmes, určená predovšetkým na odstránenie oleja a zvyškov tuku.


Permahyd odstraňovač silikónu 7080

S nízkym obsahom rozpúšťadiel, jemný odstraňovač silikónu vhodný najmä pre následné použitie vodouriediteľných farieb

Permahyd odstraňovač silikónu 7080 je vodou riediteľný čistiaci prostriedok so zníženým obsahom organických rozpúšťadiel, ktorý
obsahuje špeciálne čistiace prísady. Používa sa na čistenie obrúseného starého alebo pôvodného lakovania alebo obrúsených podkladov, ktoré sú pokryté základom alebo plničom.

. Umožňuje dobré očisetenie podkladov pri následnom použití Permahyd podkladových farieb.
. Vďaka nízkemu obsahu prchavých organických rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu.


Permaloid čistiace riedidlo 7020

Čistiace riedidlo


Permaloid čistiace riedidlo 7989

Permaloid® čistiace riedidlo 7989 je univerzálny čistiaci prípravok na čistenie striekacích pištolí a náradia. Tento výrobok je vhodný na čistenie kovových povrchov. Môže byť použitý i v umývačkach striekacích pištolí.