O firme COLOR CENTRUM

Firma COLOR CENTRUM vznikla začiatkom roku 1997 a v súčasnosti pôsobí ako výhradný importér autolakov SPIES HECKER v SR. Prostredníctvom pobočiek v Michali nad Žitavou, Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach zabezpečujeme v rámci svojej obchodnej činnosti dodávku kompletného sortimentu výrobkov tak pre autolakovne ako aj pre priemyselné lakovne.

Okrem spomínaných autolakov je to kompletný sortiment výrobkov firmy SPIES HECKER, čo sú napríklad náterové hmoty pre priemysel, štruktúrne laky, materiály odolávajúce zvýšeným teplotám, podkladové materiály, atď. Ďalej sú to striekacie pištole SATA, pomocné materiály 3M, náradie FESTOOL, brúsne materiály SIA, lakovací materiál U-POL, maskovacie pásky, filtračné materiály a množstvo ďalšieho doplnkového tovaru ako aj striekaco-sušiace boxy a prípravné pracoviská.

Ako ďalší príspevok k ochrane životného prostredia (a tým i k šetreniu peňazí zákazníkov) ponúkame bezplatnú likvidáciu odpadov, vznikajúcich v lakovni. Ide hlavne o plechovky od u nás zakúpených materiálov a rovnako tak i o u nás zakúpené filtračné médiá.

Ako ďalší príspevok k ochrane životného prostredia (a tým i k šetreniu peňazí zákazníkov) ponúkame bezplatnú likvidáciu odpadov, vznikajúcich v lakovni. Ide hlavne o plechovky od u nás zakúpených materiálov a rovnako tak i o u nás zakúpené filtračné médiá.

Ak hľadáte viac informácií o firme Color Centrum a jej ponuke kliknite na logo firmy. Ďakujeme.