Permasolid HS tužidlá 3307, 3309, 3310, 3312, 3315

 • 3307 extra rýchle
 • 3309 rýchle
 • 3310
 • 3312 pomalé
 • 3315 extra pomalé

Permasolid® HS tužidlá sú tužidlá s vysokým obsahom pevných častíc špeciálne určené pre niektoré z Permasolid® HS plničov a priehľadných lakov. Ich vysoký obsah pevných látok umožňuje aplikácie, ktoré sú úsporné a šetrné k životnému prostrediu. Možnosť výberu z piatich verzií umožňuje optimálne nastavenie na všetky lakovacie podmienky a zaručuje vysokú spoľahlivosť použitia.


Permasolid VHS tužidlá 3220, 3225, 3230, 3240

 • 3220 rýchle
 • 3225
 • 3230 pomalé
 • 3240 extra pomalé

Ich vysoký obsah pevných látok umožňuje aplikácie, ktoré sú úsporné a šetrné k životnému prostrediu.
Vďaka mnohým typom Permasolid® VHS tužidiel všetky podmienky pri lakovaní môžu byť optimálne zohľadnené pre zaručenie vysokej spoľahlivosti aplikácie.


Permasolid VHS tužidlá 3250, 3251, 3252

tužidlá …


Permasolid VHS Performance tužidlá 3425, 3440

 • 3425
 • 3440 pomalé

Ich vysoký obsah pevných látok umožňuje aplikácie, ktoré sú úsporné a šetrné k životnému prostrediu.
Vďaka rôznym typom Permasolid® VHS Performance tužidiel všetky podmienky pri lakovaní môžu byť optimálne zohľadnené pre
zaručenie vysokej spoľahlivosti aplikácie.


Permasolid VHS Race tužidlo 3470

tužidlo …


Permasolid tužidlo 3301 do elastického plniča

Tužidlo do Permacron elastického plniča na plasty 3300


Permasolid tužidlo 3550 do Speed plniča

Tužidlo do Permasolid HS Speed plniču 5550


Priomat Aktivátor 4076

Aktivátor do 4075


Permasolid EP tužidlo 4501

Tužidlo do epoxidového plniču 4500


Raderal tužidlo 0909

Tužidlá do stierkových Raderal 2K polyesterových tmelov


Raderal tužidlo 9520

Tužidlo do Raderal striekacieho tmelu 3508


Permacron MS Express tužidlá 3333, 3344, 3355

 • 3333
 • 3344 rýchle
 • 3355 extra rýchle

Permacron® MS Express tužidlá nové sú polyizokyanátové tužidlá pre dvojkomponentné výrobky z 2K akrylového systému. Sú veľmi reaktívne, jednoducho sa používajú a urýchľujú ukončenie procesu sušenia pre:

 • Permacron® automobilový krycí lak série 257
 • Permacron® / Permasolid® 2K akrylové plniče
 • Permacron® 2K priehľadné laky

Možnosť výberu z viacerých verzií umožňuje optimálne nastavenie na všetky lakovacie podmienky a zaručuje vysokú spoľahlivosť použitia.


Permacron MS Special tužidlo 3368

tužidlo ..


Permacron HS tužidlá 3007, 3008, 3009


Permacron MS tužidlá 3002, 3004, 3005

tužidlá …


Permahyd prísada 9007

Hi-TEC …