Pomalé tužidlo a prísada do Permasolid® HS Race priehľadného laku 8700

Na žiadosť zákazníkov uvádzame tužidlo Permasolid VHS Race tužidlo 3472 pomalé a prísadu Permasolid Race prísada 9072 pomalá pre použitie s Permasolid HS Race priehľadným lakom 8700. Toto tužidlo a prísada pomáhajú zlepšiť aplikáciu v horúcich a vlhkých podmienkach pri teplote prostredia nad +35°C. Všetky technické špecifikácie môžete nájsť v príslušnom Technickom liste (pozri webovú stránku Spies Hecker). Oba produkty sú už...