Tag - novinky

i-Novinky vo Phoenixe

V spolupráci s firmou SPIES HECKER otvárame pre našich zákazníkov, ktorí používajú program Phoenix, ďalší informačný kanál. Pod ikonou "i-Novinky" nájdu postupne rôzne informácie týkajúce sa materiálov SPIES HECKER, informácie o nových či vyradených miešacích mixoch a ďalších produktoch, o nových funkciách programu Phoenix, rôzne marketingové informácie ale aj pracovné postupy, či ukážkové videá. Sme radi, že aj takouto formou môžeme zlepšiť...