Pomalé tužidlo a prísada do Permasolid® HS Race priehľadného laku 8700

Na žiadosť zákazníkov uvádzame tužidlo Permasolid VHS Race tužidlo 3472 pomalé a prísadu Permasolid Race prísada 9072 pomalá pre použitie s Permasolid HS Race priehľadným lakom 8700. Toto tužidlo a prísada pomáhajú zlepšiť aplikáciu v horúcich a vlhkých podmienkach pri teplote prostredia nad +35°C. Všetky technické špecifikácie môžete nájsť v príslušnom Technickom liste (pozri webovú stránku Spies Hecker). Oba produkty sú už...

Jednoduché ako 1+1

Jednoduchšia cesta k dokonalému matnému vzhľadu: Permacron systémový matný priehľadný lak 8185 a Permacron systémový pololesklý priehľadný lak 8170 Matné vozidlá sú čoraz populárnejšie. Vďaka našim flexibilným a priamočiarym dvom priehľadným lakom – Permacron systémový matný priehľadný lak 8185 a Permacron systémový pololesklý priehľadný lak 8170 – teraz môžete dosiahnuť akúkoľvek úroveň lesku a poskytnúť svojim zákazníkom vysokokvalitné matné povrchy jednoduchšie...