Škvrny spôsobené alkalickými produktami (vápno, betón,..)